Алумни клуб „АИ. Свищов” участва в информационна среща на Национална служба за съвети в земеделието

На 30.05.2024 г. в с. Горна Студена, общ. Свищов, обл. Велико Търново се проведе инфор­ма­ционна среща, насочена към много малките стопанства и младите земеделски производители.

На организираната от Национална служба за съвети в земеделието среща участва доц. д-р Виолета Блажева, Председател на Алумни клуб „АИ. Свищов“. Презентации бяха представени от г-жа Лилия Блажева и г-жа Хубавена Павелова, бивши възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и алумни-членове на клуба.

Участниците в срещата бяха запознати с възможностите за финансово подпомагане по Стратегическия план за развитие на селските райони 2023–2027 г., а именно интервенция II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023-2027 г.

Бяха представени и условията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6. „ Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
На инициираната среща присъстваха г-н Деян Дончев - експерт-координатор, Териториален областен офис – Велико Търново и г-н Димо Бодуров – регионален координатор за Североизточен регион.
По време на събитието участниците имаха възможност да зададат въпроси и получат компетентни отговори.
Участието в проведената среща е заложено в научния календар на катедра „Аграрна икономика” при СА „Д. А. Ценов” за учебната 2023-2024 г.