Алумна среща на клуб „Стопански и финансов контрол“, випуск 2011 и 2012

В Стопанска академия на 28 май 2022 г. се проведе алумна среща на възпитаници от клуб „Стопански и финансов контрол“ випуск 2011 г. от групи 29, 30 и 31 и випуск 2012. Много от възпитаниците споделиха, че с удоволствие се завръщат в академичния град, градът на Алеко и дарителя Димитър Ценов, където са намерили много съмишленици и са натрупали ценни приятелства. На завършилите студенти им бе изключително приятно да се видят и да беседват със своите преподаватели и вече приятели. Членовете на катедра“ Контрол и анализ на стопанската дейност“ с удоволствие слушаха техните впечатления, отзивите за обучението им и емоциите от вече отминалите изпитни сесии. Някои от възпитаниците не скриха, че с придобитите познания по контрол и дипломата на Стопанска академия успешно са се реализирали в областта на вътрешния контрол, системата на Националната агенция за приходите, Здравната инспекция и вътрешния и външния одит.

Публикациите за алумни срещите може да следите:
1. На сайта на Стопанска академия в раздел „Студентски ресурси“, подраздел „Кариерно развитие“, Полето „Алумни“.
 2. Във фейсбук страницата на Кариерния център https://www.facebook.com/ackkvo  в Албума „Алумни асоциация“ и в следната рубрика: #Алумни_СA_Свищов