Актуални РАБОТНИ ПОЗИЦИИ публикува Кариерният център на Стопанска академия


Уважаеми студенти и възпитаници на Стопанска академия, 
Кариерният център към Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов,  публикува обяви за работни и стажантски позиции, както и обяви за кариерни форуми в следния раздел: 
Раздел „СТУДЕНТСКИ РЕСУРСИ“, 
Подраздел „КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“  
⇨ РАБОТА И СТАЖОВЕ
⇨ АКТУАЛНО