АКТУАЛИЗИРАН График за провеждане на тържествени церемонии по връчване дипломите на завършилите окс "магистър", защитили през месеците юли, октомври и ноември 2018 г.


Уважаеми дипломанти,

публикуваме официалния график за провеждане на тържествени церемонии по връчване дипломите на завършилите ОКС "магистър", защитили през месеците юли, октомври и ноември 2018 г. в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: