Академията участва в международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 в гр. Пловдив

На 18 и 19 октомври 2023 г. в гр. Пловдив се проведе международна среща по Проект 2021-1-BG01-KA220-VET-000034709 „ECOlogically VIable Business innovation through ECVET compliant digital Entrepreneurial Skills training“ (ECO-VIBES), изпълняван от ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив и в партньорство със: Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов; Екология КМ, Брестовица; EUFORA, Гърция и EUROCY, Кипър. Проектът е по програма Еразъм+, КА220-VET-Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение.

На международната среща бяха обсъдени: изпълнението на разработените продукти до момента и предстоящите стъпки, с оглед финализирането на проекта до края на м. октомври 2023 г.; резултатите от проведеното пилотиране в страните-партньори; дисеминирането на проекта и разпространението на проектните резултати; финансовото състояние и изпълнението на бюджета и др. Специално внимание бе отделено на подготовката за провеждане на Събитие по разпространение на резултатите от проекта, предвидено за 25 октомври 2023 г. в гр. Пловдив.