Академични преподаватели участваха в Международна конференция за устойчиво, кръгово управление и екологично инженерство

Третото издание на престижната Международна конференция за устойчиво, кръгово управление и екологично инженерство (ISCMEE 2023), организирана от Yasar University, Institute for Research in Circular Economy and Environment „Ernest Lupan” (IRCEM) се проведе в Yasar University, Измир, Турция на 12 юли 2023 г., в хибриден формат. ISCMEE 2023 е рецензирана международна конференция, фокусирана върху научните постижения и приложения в устойчивото, кръгово управление и екологичното инженерство.Благодарение на водещ изследовател проф. д-р Мариана Петрова, която е член на Организационния комитет, заедно с доц. д-р Марин Маринов, Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе представена от два авторски екипа. Доц. д-р Любка Илиева, гл. ас. д-р Любомира Тодорова (от катедра „Икономика и управление на туризма”) и проф. д-р Мариана Петрова (от Институт за научни изследвания) презентираха проучване на тема: „Приложение на технологични иновации в туристическата индустрия”. Доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и постдокторант Петя Йорданова (от катедра „Търговски бизнес”) представиха изследване на тема: „Приложение на математически модели при оценката на земеделски земи”.

В рамките на проведените дискусии се обмениха идеи, добри практики и съвременни становища за развитието на междудържавни, междууниверситетски и междукултурни отношения в условията на кръгова икономика.