Академични преподаватели срещнаха младежи от Свищов с местната власт в подкрепа на инициативата „Младежи в действие“

На 30 януари 2024 г. в Зала 1 на Община Свищов, академични преподаватели, реализиращи проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за периода 2023-2025 г.  организираха кампанийно събитие в рамките на проектна дейност 5 „Младежи в действие“ на тема „Изработване на управленско решение на местно ниво“. Проектът се реализира от Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“, в което членуват академични преподаватели от цялата страна, а Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов е институционален член.

На събитието присъстваха ученици и учители от Средно училище „Николай Катранов“, Средно училище „Димитър Благоев“, Средно училище „Цветан Радославов“ и Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, както и представители на общинска администрация и СА „Д. А. Ценов“. В рамките на събитието кметът на община Свищов – д-р Генчо Генчев, който бе и своеобразен домакин, запозна присъстващите с основни моменти от процеса по вземане на решения в общинската администрация и постави актуални въпроси за дискусия. Учениците бяха предизвикани да представят свои идеи за проект насочен към устойчивото развитие и опазване на околната среда. Бяха генерирани две концепции за проектни предложения, които се подложиха на гласуване сред присъстващите. Кметът изрази своята ангажираност да представи на Общинския съвет идеята събрала най-много гласове и заедно да търсят възможности за нейното реализиране на практика. Сред креативните и оригинални идеи бяха инсталиране на вендинг машини за рециклиране на обществени места, предлагане на купони за отстъпки при предаване на бутилки, провеждане на информационна кампания от младежи за младежи и др.

Ръководителят на проекта, Декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“ и Председател на Управителния съвет на Сдружение НАПП, проф. д-р Маргарита Богданова изрази своята благодарност за подкрепата на Кмета и удовлетвореност, както от активното участие на учениците във всички инициативи в рамките на проекта, така и от постигнатите реалните ефекти от неговото изпълнение.

В края на кампанийното събитие участниците получиха сертификати за участие в тренинги: На практика: Гражданско участие; На терен: Публични политики; В действие: Реализиране на младежки проектни инициативи и В работна среда: Провеждане на застъпническа кампания.