Академични преподаватели представиха свищовското висше училище на международен форум в Москва с над 3000 участници

Преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участваха в Петия международен форум на Финансовия университет при правителството на Руската Федерация в Москва. Темата на двудневния форум, който предизвика над 3400 участници, постави въпроса, как страната може да се нареди сред топ пет на водещите световни икономики. Свищовското висше училище представиха доц. д-р Веселин Попов – ръководител катедра „Бизнес информатика” и проф. д-р Красимир Шишманов – преподавател към същата катедра. Сред участниците бяха председателят на Сметната палата на Руската федерация, министърът на науката и висшето образование, заместник-министър на финансите, изпълнителен вицепрезидент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, и над 100 чуждестранни гости от 32 държави. 
Пленарната сесия на форума „Как да стигнем до първите пет”, откри ректорът на Финансовия университет, проф. М. Ескиндаров – „Доктор хонорис кауза” на свищовската академия. Сред дискутираните теми бяха взаимодействието на научната общност и бизнеса, ефективността на държавните корпорации и техния принос за мощен икономически напредък.
Вторият ден от форума, организиран в различни тематични панели, се превърна в оживена платформа за обсъждане на належащи проблеми на модернизацията на руската икономика. Участниците, сред които бяха и свищовските академични преподаватели, бяха известни политици, представители на бизнеса и научните среди, поканени чуждестранни лектори. В дискусионния панел, посветен на цифровата икономика, като мода или сериозен избор, проф. Шишманов изнесе доклад на тема „Дигиталната трансформация в България – реалност и перспективи”. По думите му, цифровизацията се превръща в конкурентно предимство на всеки бизнес и компаниите в България осъзнават, че техния бизнес ще има отрицателни последици, ако не се адаптират към изискванията на дигиталната икономиката. Докладът на доц. Попов бе на тема „Измерения и ключови технологии на дигиталната трансформация”. В своята презентация той подчерта, че дигиталната трансформация е сложен и всеобхватен процес, поради което е важно да се разбере нейния обхват и направленията на развитие. Доц. Попов очерта перспективите и измеренията на дигиталната трансформация, и представи ключовите тенденциите в нейното развитие. Проф. Шишманов участва и в специално организиран дискусионен форум по въпросите на дигиталната трансформация, заедно с професори от Манчестър и Виена, специалисти по информационни технологии и представители на водещи руски софтуерни компании.