8-МА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ASECU Youth 2019 15-20 септември 2019 г.


Уважаеми студенти,
Младежката Асоциация на икономическите университети в Югоизточна Европа и Черноморския регион (ASECU Youth) организира 8-ма Международна конференция и лятно училище, което ще се проведе в периода 15-20 септември 2019 г. с. Равда, България.
Темата на събитието е „SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030: CHALLENGES FOR SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND THE BLACK SEA REGION“.
Срокът за подаване на формуляр за участие и разработки е 31 март 2019 г.
По-детайлна информация за събитието и документи за кандидатстване можете да получите от следния уеб адрес: http://www.asecu.gr