23-та студентска конференция на Катедра МИО

 

Базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ в с. Орешак събра на 20 април 2019 година тридесет участника от три български и четири чуждестранни университета за 23-та ежегодна студентска конференция на катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов.

Под вече установения традиционен надслов „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ студенти и докторанти представиха разработки в 5-те тематични направления на конференцията, като за пета поредна година модераторите бяха преподаватели от катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна.

Конференцията бе официално открита от домакините в лицето на доц. д-р Галина Захариева, ръководител на катедрата в Свищов. Доц. Захариева приветства участниците за куража да се посветят на науката и пожела на всички ползотворна обмяна на опит. Ръководител катедра МИО при Икономическия университет – Варна, доц. д-р Георги Маринов, и представителят на катедра „Икономика“ при Русенския университет гл. ас. д-р Даниела Илиева също изказаха своите благопожелания към докладчиците, и изразиха задоволството си от продължаващата традиция на сътрудничество и възможностите за споделяне на идеи.

Форумът продължи с работа в две секции. В първата секция с модератори доц. д-р Веселина Димитрова (ИУ-Варна), гл. ас. д-р Даниела Илиева (РУ), доц. д-р Драгомир Илиев и гл. ас. д-р Ивайло Петров (Стопанска академия) бяха представени общо 6 доклада в направленията „Международни инвестиции“, „Международен туризъм“ и „Международен маркетинг“. Дискутирани бяха: търговското противопоставяне между САЩ и Китай; икономическото благосъстояние на Дунавския регион след присъединяването на България към Европейския съюз; проблемите на българския туризъм; приложимостта на модела Упсала към придобиването на знание в глобално създадената фирма; иновациите в биофармацията и социо-културната среда в международния маркетинг и реклама.

Девет доклада в направленията „Международни икономически кризи“ и „Международна интеграция и търговия“ видяха модераторите във втората секция доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Валентина Макни и гл. ас. д-р Александър Шиваров от Икономически университет - Варна, и доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Симеон Момчев, гл. ас. д-р Йордан Нейков, гл. ас. д-р Николай Андреев и ас. д-р Иван Ангелов от Стопанската академия.  Представени бяха: златото като инвестиция и развитието му на международния финансов пазар; преките чуждестранни инвестиции в Украйна; теории и приложение на ПЧИ; отражението на финансовата криза от 2007 г. върху поколенията; интеграцията на България в европейския единен пазар за стоки и услуги; членството на България в ЕС като стратегия за международна интеграция и оптимизирано търговско позициониране; проблемите на цифровата икономика; особености на хармонизацията на финансовите отчети; концентрацията на собствеността в корпоративния сектор.

В тази секция своите разработки показаха и чуждестранни студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм +“ в Свищов: от Киевския национален икономически университет и от Донецкия национален университет (Украйна), от Държавния икономически университет в Ростов (Русия) и от Руско-арменския (славянски) държавен университет (Армения), като използваните работни езици на конференцията бяха български, английски и руски.

При закриването на научния форум студентите получиха сертификати удостоверяващи тяхното участие, подписани от ръководителите на катедрите-организатори.

Културната програма към събитието включваше разходка из архитектурно-историческия резерват „Вароша“ в Ловеч, посещение на Троянския манастир, махалата Баба Стана в с. Орешак, минерален басейн в с. Чифлик, Къкринското ханче и Деветашката пещера.

Вечерта на 20 април 2019-та се състоя чаканата с голямо нетърпение и станала традиционна МИО Вечер на талантите 2019 - частта от културната програма, в която всички участници са предизвикани да покажат своите творчески заложби. Пред ентусиазираната публика бяха представени: театрална възстановка на семинарни занятия от студентска гледна точка, стендъп комеди шоу, българско хоро, любимо стихотворение, международно групово изпълнение на „танца на патетата“. За първи път бе направено и т. нар. роуст шоу: размяна на хумористични нападки между двама участници с цел да „изпекат“ конкурента си и да разсмеят публиката - която също не беше пощадена от духовитостта на състезателите.

Одобрените след рецензиране научни разработки от форума ще бъдат публикувани в електронен формат на dlib.uni-svishtov.bg и на страницата на конференцията mioconference.eu.

ГАЛЕРИЯ: