22-ра международна студентска конференция на катедра „МИО“


Катедра „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“ организира и проведе научно-практическа конференция за студенти и докторанти, обучаващи се в специалност „МИО“.
Темата на двадесет и второто издание на ежегодната научно-практическа конференция беше „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. Събитието е част от дейностите, посветени на юбилейната двадесет и пета годишнина на едноименната катедра.
За четвърта поредна година научният форум се организира съвместно с катедрите „МИО“ при ИУ-Варна и катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“.
Събитието се състоя в периода от 27 до 29 април 2018 г. в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак.
Конференцията бе официално открита от доц. д-р Галина Захариева, ръководител на катедра „МИО“ при СА „Д. А. Ценов“, която приветства участниците, изказа задоволство от ползотворното сътрудничеството за провеждането на този форум и покани участниците да се включат и в честването на 25 години от създаването на катедрата и организираната във връзка с това научна конференция. Доц. д-р Георги Маринов, ръководител на катедра „МИО“ при ИУ-Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра „Икономика“ при РУ „А. Кънчев“ се присъединиха към поздравленията и пожелаха успешна работа на участниците.

В рамките на конференцията бяха представени 12 разработки в четири тематични направления: „Международни икономически кризи“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен маркетинг“, „Международни инвестиции“. Дискусиите се водеха в две секции.
Модератори на първа секция бяха доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Веселина Димитрова, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева. Водените дискусии в този панел засегнаха протекционистичната политика на САЩ, разглеждайки я като начало на световна търговска война или война с Китай; беше разисквано състоянието на проблема за търговските ограничения; техническият прогрес бе представен като предпоставка за заетост или безработица; директните инвестиции бяха обсъждани като фактор за икономически растеж; беше коментиран имиджът на региона като ключов фактор за привличане на инвестиции.

Модератори на втората секция бяха доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Александър Шиваров, гл. ас. д-р Симеон Момчев. В този панел бяха дискутирани теми относно инвестиционния климат и политиката на България за привличане на инвестиции; тенденции, фактори, форми на проявление на международните инвестиции; европейския трудов пазар на Румъния и проблеми, засягащи дигиталната икономика.
В конференцията взеха участие трима руски студенти от Казанския федерален университет и Ростовския държавен икономически университет, обучаващи се по програмата за мобилност Еразъм + в Стопанска академия - Свищов.
Всички участници получиха сертификати за представянето си, връчени от представителите на трите катедри.

Научните разработки ще бъдат достъпни в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu.