20 май 2024 г. ще бъде неучебен, но работен ден в СА „Димитър А. Ценов“

20 май 2024 г. ще бъде неучебен, но работен ден в СА „Димитър А. Ценов“.

Във връзка с решение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, взето на 17 май 2024 г. (петък), 20 май 2024 г. (понеделник) ще бъде неучебен, но работен ден в СА „Димитър А. Ценов“.

Всички запланувани официални академични събития, неотложни мероприятия и изпити, насрочени за 20 май 2024 г. (понеделник), ще бъдат проведени във вече обявеното време.

Ректорското ръководство на СА „Димитър А. Ценов“ подкрепя изцяло позицията на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България за спазване на Закона за висшето образование.

Академичното ръководство поддържа обявените за 20 май 2024 г. синдикални протести.