14-то издание на годишен конкурс за награда "Д-р Илко Ескенази" за право и икономика


Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" към Международна фондация "Св.св.Кирил и Методий" обявява национален конкурс за присъждане на Награди "Д-р Илко Ескенази" - за право и икономика.

Мемориалният фонд бе създаден в края на 1994 година в памет на д-р Илко Ескенази за неговите големи теоретически, законодателни и практически приноси в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз, както и в памет на неговите усилия за подпомагане творческото развитие на талантливите млади хора, работещи в тази област.

Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите "Право" и "Икономика",свързан с членството на България в ЕС.

Той е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към

01.01.2018 година, както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.

Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите "Право" и "Икономика".

На сайта на Международна фондация "Св.св.Кирил и Методий" www.cmfnd.org Програми, Фонд "Д-р Илко Ескенази", Правилник - ще намерите подробна информация за условията за кандидатстване.

Повече информация може да намерите ТУК