! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ относно заплащането на семестриалните такси за летен семестър на уч. 2023/2024 г.

ВНИМАНИЕ!

Дискутираните в медиите предложения за промени в Закона за висшето образование относно отпадането на задължението на студентите и докторантите в редовна форма на обучение, държавна поръчка, да заплащат  такси за обучение, са на етап обществено обсъждане до 28.02.2024 г.

Към 01.02.2024 г. няма приети от Народното събрание на Р България и обнародвани в Държавен вестник промени в Закона за висшето образование, по силата на които да отпаднат задълженията на студентите и докторантите за заплащане на семестриални такси за обучение за летния семестър на уч. 2023-2024 г.

Студентите следва да заплатят дължимите такси за обучение в обявените срокове. След влизане в сила на предлаганите изменения в Закона за висшето образование, внесените суми от студентите (редовна форма на обучение, държавна поръчка) за заплащане на дължимите семестриални такси ще бъдат възстановени.
 

НАПОМНЯМЕ!

Срокове за заплащане на таксите
за обучение за летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Уважаеми студенти,
Таксите за обучение за летен семестър на уч. 2023/2024 г. следва да бъдат заплатени в следните срокове:

 • Редовна форма на обучение (ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“):
  до 01.03.2024 г.;
 • Задочна форма на обучение (ОКС „бакалавър“):
  до 09.02.2024 г.;
 • Дистанционна форма на обучение (ОКС „бакалавър и ОКС „магистър“):
  до 01.03.2024 г.

Таксите за обучение могат да бъдат заплатени по един от изброените начини:

 • Онлайн заплащане с банкова карта през студентското досие;
 • С банкова карта на ПОС терминал във Фронт офис „Обслужване на студенти“;
 • С банков превод по сметката на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

При незаплащане на таксите за обучение в посочените срокове, студентите прекъсват обучението си за срок от една учебна година.