ОКС "Магистър", дистанционна форма, ПБ
Учебен план на магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Английски език З 42 14 6 1
Външнотърговски режими З 42 14 6 1
Международна икономика З 42 14 6 2
Международно управление на човешките ресурси З 42 14 6 2
Бизнес комуникации З 42 14 6 2
2 семестър
Фирмена интернационализация З 42 14 6 1
Международен туристически бизнес З 42 14 6 1
Външнотърговски операции З 42 14 6 2
Международна инвестиционна политика З 42 14 6 2
Международен маркетингов мениджмънт З 42 14 6 2
3 семестър
Международни икономически сравнения З 42 14 6 1
Международни стратегии З 42 14 6 1
Международни бизнес алианси З 42 14 6 2
Международно застраховане З 42 14 6 2
Международен финансов мениджмънт З 42 14 6 2
Факултативен блок I ФИ 42 14 6 2
4 семестър
Експортен маркетингов мениджмънт З 42 14 6 1
Международна реклама
Отговорен и устойчив бизнес в глобалната среда
И 42 14 6 1
Магистърски семинар по Международен бизнес и мениджмънт З 14 14 3 1
Защита на дипломна работа З 0 0 15 2
Факултативен блок II ФИ 42 14 6 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)