Седмична програма
Задочно обучение, летен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2023/2024 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
МАРКЕТИНГ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ