Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2019/2020 г.
ФИНАНСИ
Група: 1
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 14 ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ФИРМИТЕ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 24 КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 2 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 55 КОРПОРАТИВНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 20 КОРПОРАТИВНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 2 МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
10:45-12:15 Аудитория 41 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО
12:30-14:00 Аудитория 41 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 15 ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ФИРМИТЕ
10:45-12:15 Аудитория 28 КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ (упр.)
Група: 2
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 24 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
10:45-12:15 Аудитория 15 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 2 БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 15 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
10:45-12:15 Аудитория 54 ФИНАНСОВ КОНТРОЛ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 54 ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 63 БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 25 ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 28 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 16 ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Група: 3
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 28 УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 24 ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 24 БАНКОВА АДМИНИСТРАЦИЯ
10:45-12:15 Аудитория 2 БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 56 КРЕДИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 56 КРЕДИТНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 63 БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 28 ТЪРГОВСКО БАНКИРАНЕ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 28 БАНКОВА АДМИНИСТРАЦИЯ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 15 УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ
Група: 4
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-11:30 Аудитория 14 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА
12:30-14:00 Аудитория 14 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 24 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 64 ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
10:45-12:15 Аудитория 14 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
14:15-15:45 Аудитория 24 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА (през седмица)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 46 ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 62 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 46 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ