Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2019/2020 г.
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Група: 10
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 41 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
10:45-12:15 Аудитория 301 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
10:45-12:15 Аудитория 52 ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 73 ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 41 ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
10:45-12:15 Аудитория 41 НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
12:30-14:00 Аудитория 63 НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ (упр.) (през седмица)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 45 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СЪС СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 45 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СЪС СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ (упр.)