Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Група: 17
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 62 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 28 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 16 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 16 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
10:45-12:15 Аудитория 40 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 45 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
10:45-12:15 Аудитория 63 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (упр.)
14:15-16:45 Аудитория 51 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ (упр.)
Група: 18
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 14 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 62 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 16 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 16 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
10:45-12:15 Аудитория 63 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 56 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 45 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
10:45-12:15 Аудитория 45 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ (упр.)
14:15-16:45 Аудитория 51 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ