Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
Група: 23
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 63 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 42 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-13:15 Аудитория 16 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
14:15-15:45 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 61 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
10:45-12:15 Аудитория 28 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 45 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
12:30-14:00 Аудитория 51 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 40 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (упр.)
Група: 24
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 41 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 42 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 42 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 16 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 61 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
10:45-12:15 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 45 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
12:30-14:00 Аудитория 28 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 53 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ
Група: 25
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 63 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 42 СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (упр.)
10:45-13:15 Аудитория 16 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 61 СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
12:30-14:00 Аудитория 28 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 51 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 45 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 63 СЧЕТОВОДСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (упр.)