Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2020/2021 г.
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ