Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Група: 42
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 305 ДИАГНОСТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 305 ДИАГНОСТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
12:30-14:00 Аудитория 305 ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 305 ФИРМЕНА КУЛТУРА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 305 ФИРМЕНА КУЛТУРА
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 305 УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 305 УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
12:30-14:00 Аудитория 64 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 305 ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО
12:30-14:00 Аудитория 64 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (упр.)