Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Група: 19
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ФИРМЕН КОНТРОЛ
10:45-12:15 Аудитория 52 ФИРМЕН КОНТРОЛ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 52 ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС
12:30-14:00 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 54 КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 41 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
12:30-14:00 Аудитория 72 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ
10:45-12:15 Аудитория 54 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В КОНТРОЛА
10:45-12:15 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ
12:30-14:00 Аудитория 54 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В КОНТРОЛА (упр.)