Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
Група: 29
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ФИРМЕН КОНТРОЛ
10:45-12:15 Аудитория 6 ФИРМЕН КОНТРОЛ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС
12:30-14:00 Аудитория 54 ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 41 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
10:45-12:15 Аудитория 72 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 301 КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ
10:45-12:15 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ
10:45-12:15 Аудитория 2 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В КОНТРОЛА
12:30-14:00 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 2 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В КОНТРОЛА (упр.)
Група: 30
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ФИРМЕН КОНТРОЛ
12:30-14:00 Аудитория 6 ФИРМЕН КОНТРОЛ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС
10:45-12:15 Аудитория 52 ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 41 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
10:45-12:15 Аудитория 303 КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 72 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ (упр.)
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 52 КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ
10:45-12:15 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ
10:45-12:15 Аудитория 2 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В КОНТРОЛА
12:30-14:00 Аудитория 52 ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 2 СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ В КОНТРОЛА (упр.)