Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
МАРКЕТИНГ
Група: 10
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 5 МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ
10:45-12:15 Аудитория 202 МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 303 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (упр.)
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-11:30 Аудитория 6 ДИАГНОСТИКА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕШЕНИЯ
12:30-14:00 Аудитория 401 МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ
14:15-15:45 Аудитория 401 МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 2 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
10:45-12:15 Аудитория 6 ДИАГНОСТИКА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕШЕНИЯ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 2 ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
14:15-15:45 Аудитория 301 ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ (упр.)