Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2017/2018 г.
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
Група: 38
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 16 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 41 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.) (през седмица)
12:30-14:00 Аудитория 72 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 46 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 41 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 62 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
10:45-12:15 Аудитория 302 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (упр.)
Група: 39
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 16 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 41 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.) (през седмица)
12:30-14:00 Аудитория 53 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 41 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 62 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ
12:30-14:00 Аудитория 72 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ (упр.)
Петък
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
12:30-14:00 Аудитория 302 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (упр.)