Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
Група: 26
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
12:30-14:00 Аудитория 16 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 51 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА
12:30-14:00 Аудитория 302 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.) (през седмица)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 303 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 51 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 62 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 28 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 72 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ (упр.)
Група: 27
Понеделник
ЧасАудиторияДисциплина
09:00-10:30 Аудитория 72 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ (упр.)
10:45-12:15 Аудитория 5 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
12:30-14:00 Аудитория 16 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
Вторник
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 51 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА
12:30-14:00 Аудитория 72 ОЦЕНКА НА БИЗНЕСА (упр.)
14:15-15:45 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.) (през седмица)
Сряда
ЧасАудиторияДисциплина
10:45-12:15 Аудитория 302 ТЪРГОВСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 51 БОРСОВ АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТ
Четвъртък
ЧасАудиторияДисциплина
08:00-10:30 Аудитория 62 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
10:45-12:15 Аудитория 72 ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (упр.)
12:30-14:00 Аудитория 28 БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (упр.)