Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",4 курс
Учебна 2018/2019 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
МАРКЕТИНГ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА