Седмична програма
Редовно обучение, летен семестър,
ОКС "Бакалавър",3 курс
Учебна 2019/2020 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ
МАРКЕТИНГ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА