Седмична програма
Редовно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",2 курс
Учебна 2016/2017 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
МАРКЕТИНГ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА