Седмична програма
Задочно обучение, летен семестър,
ОКС "Бакалавър",1 курс
Учебна 2018/2019 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ
МАРКЕТИНГ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА