Седмична програма
Задочно обучение, зимен семестър,
ОКС "Бакалавър",1 курс
Учебна 2023/2024 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
МАРКЕТИНГ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
БИЗНЕС ИКОНОМИКА