График за провеждане на редовна изпитна сесия
със задочните студенти ОКС "Бакалавър", зимен семестър
на учебната 2019/2020 г. , месец Октомври
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ
МАРКЕТИНГ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА