График за провеждане на редовна изпитна сесия
със редовните студенти ОКС "Бакалавър", зимен семестър
на учебната 2017/2018 г.
Моля, изберете специалност...
ФИНАНСИ
ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО
ПРИЛОЖНА МАКРОИКОНОМИКА
МАКРОИКОНОМИКА
СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ
БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ
МАРКЕТИНГ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА
ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
АГРАРНА ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА