ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Бизнес икономика"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Бизнес информатика З 28 28 6 1
Основи на управлението З 28 28 6 1
Математика за икономисти З 28 28 5 1
Основи на счетоводството З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 2
Английски език I модул (БИК)
Немски език I модул (БИК)
Руски език I модул (БИК)
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
Български език за чужденци А1-А2 Ф 0 56 2 2
2 семестър
Бизнес статистика З 28 28 5 1
Макроикономика З 42 28 6 1
Стратегическо планиране З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 2
Английски език II модул (БИК)
Немски език II модул (БИК)
Руски език II модул (БИК)
И 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
Български език за чужденци В1-В2 Ф 0 56 2 2
3 семестър
Икономика на предприятието З 28 28 6 1
Бизнес планиране З 28 28 5 1
Международен бизнес и икономика З 28 28 6 1
Международно търговско право З 28 28 5 1
Въведение в агробизнеса
Въведение в индустрията
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Английски език III модул (БИК)
Немски език III модул (БИК)
Руски език III модул (БИК)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
4 семестър
Цени и ценообразуване З 28 28 6 1
Управление на човешките ресурси З 28 28 6 1
Управление на бизнес проекти З 28 28 5 1
Управление на взаимоотношенията с публичните институции З 28 28 5 1
Икономика на застраховането З 28 28 6 2
Английски език IV модул (БИК)
Немски език IV модул (БИК)
Руски език IV модул (БИК)
И 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
5 семестър
Основи на предприемачеството З 28 28 6 1
Хотелиерски и ресторантьорски бизнес З 28 28 6 1
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса З 28 28 6 1
Анализ и контрол на бизнеса З 28 28 6 2
Бизнес информационни системи З 42 28 6 2
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
6 семестър
Предприемачество по икономически сектори З 28 28 6 1
Управление на фирмената конкурентоспособност З 28 28 6 1
Оценка на бизнеса З 28 28 6 1
Борси и борсови операции З 28 28 6 2
Електронна търговия З 28 28 6 2
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
7 семестър
Инвестиции З 28 42 6 1
Производствен мениджмънт З 28 28 6 1
Оперативен мениджмънт З 28 28 6 1
Иновационен мениджмънт З 28 28 6 2
Бранд мениджмънт З 28 28 6 2
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
8 семестър
Мениджмънт на малкото предприятие З 18 18 4 1
Логистика и управление на веригата за доставки З 18 18 3 1
Интелектуална собственост и франчайзинг З 18 18 4 1
Международно фирмено поведение З 18 18 3 1
Банково обслужване на бизнеса
Застрахователен пазар
Основи на данъчното облагане
И 18 18 4 1
Преддипломна практика (БИК) З 0 0 2 2
Държавен изпит (БИК) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)