ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Финанси, банково дело и застраховане"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Английски език I част
Немски език I част
Руски език I част
Френски език I част
И 0 56 2 0
Микроикономика З 42 28 6 0
Бизнес информатика З 28 28 6 0
Икономика на застраховането З 28 28 6 0
Физическо възпитание и спорт З 0 28 0 0
Въведение във финансите З 28 28 5 0
Основи на статистиката З 42 14 5 0
2 семестър
Английски език II част
Немски език II част
Руски език II част
Френски език II част
И 0 56 2 0
Макроикономика З 42 28 6 0
Основи на управлението З 28 28 6 0
Международна икономика З 28 28 6 0
Философия З 28 28 5 0
Физическо възпитание и спорт З 0 28 0 0
Европейски валутен съюз З 42 14 5 0
3 семестър
Английски език III част
Немски език III част
Руски език III част
ФИ 0 28 2 0
Основи на маркетинга З 28 28 6 0
Основи на счетоводството З 28 28 6 0
Икономика на предприятието З 28 28 6 0
Застрахователен пазар З 28 28 6 0
Финанси на фирмата З 42 28 6 0
Физическо възпитание и спорт З 0 28 0 0
4 семестър
Английски език IV част
Немски език IV част
Руски език IV част
ФИ 0 28 2 0
Теория на парите З 28 42 6 0
Въведение в банковото дело З 28 42 6 0
Инвестиции З 28 42 6 0
Международни финанси З 28 42 6 0
Цени и ценова политика З 28 42 6 0
Физическо възпитание и спорт З 0 28 0 0
Екологично и устойчиво развитие на бизнеса Ф 28 28 6 0
Предприемачество Ф 28 28 6 0
5 семестър
Английски език V част
Немски език V част
Руски език V част
ФИ 0 28 2 0
Поведенчески финанси З 28 28 5 0
Техника на данъчното облагане З 28 28 6 0
Имуществено застраховане З 28 42 6 0
Финансов анализ З 42 42 7 0
Персонални финанси З 42 28 6 0
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0 0
Лидерство и ръководство Ф 28 28 6 0
Банкова администрация Ф 28 28 6 0
6 семестър
Английски език VI част
Немски език VI част
Руски език VI част
ФИ 0 28 2 0
Лично застраховане З 28 42 6 0
Бюджет и бюджетна политика З 42 42 7 0
Управление на проекти З 28 28 5 0
Бизнес оценяване З 28 28 6 0
Банково обслужване на икономическите агенти З 28 28 6 0
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0 0
Европейска интеграция Ф 28 28 6 0
Мита и митническа политика Ф 28 28 6 0
7 семестър
Английски език VII част
Немски език VII част
Руски език VII част
ФИ 0 28 2 0
Бизнескомуникации
Информационни системи и технологии в застраховането
И 28 14 5 0
Управление на портфейла З 42 28 7 0
Презастраховане З 42 28 6 0
Бранд мениджмънт З 28 28 6 0
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0 0
Международно управление на човешките ресурси Ф 28 28 6 0
Одит З 28 28 6 0
Управление на човешките ресурси Ф 28 28 6 0
8 семестър
Банково счетоводство
Мениджмънт на кредитните институции
И 27 27 6 0
Финансови пазари З 18 27 6 0
Управление на банковата сигурност З 18 27 6 0
Преддипломна практика (ФБДЗ) З 0 0 2 0
Държавен изпит (ФБДЗ) З 0 0 10 0
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)