ОКС "Бакалавър", редовна форма
Учебен план на спeциалност "Международни икономически отношения"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Висша математика З 28 28 5 1
Микроикономика З 42 28 6 1
Основи на правото З 28 28 5 1
Бизнес информатика З 28 28 6 2
Основи на управлението З 28 28 6 2
Английски език I модул (МИО) З 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт I З 0 28 0 2
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6 1
Основи на статистиката З 28 28 5 1
Въведение във финансите З 28 28 6 1
Основи на счетоводството З 28 28 6 2
Икономическа социология
Политология
Стопанска история
Философия
И 28 28 5 2
Английски език II модул (МИО) З 0 56 2 2
Физическо възпитание и спорт II З 0 28 0 2
3 семестър
Основи на международната икономика З 42 28 6 1
Основи на маркетинга З 28 28 6 1
Икономически теории
Регионална икономика
И 28 28 6 1
Икономика на предприятието
Основи на контрола и анализа
Основи на планирането и програмирането
И 28 28 6 2
Въведение в агробизнеса
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
Въведение в туризма
Въведение в търговията
И 28 28 6 2
Английски език III модул (МИО) Ф 0 28 2 2
Немски език I модул (МИО)
Руски език I модул (МИО)
ФИ 0 28 2 2
Физическо възпитание и спорт III З 0 28 0 2
4 семестър
Управление на износа и вноса З 28 42 7 1
Бизнескомуникации З 28 42 7 1
Фирмена интернационализация З 28 28 6 1
Международно управление на човешките ресурси З 28 42 6 2
Английски език IV модул (МИО) З 0 28 2 2
Немски език II модул (МИО)
Руски език II модул (МИО)
И 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт IV З 0 28 0 2
5 семестър
Английски език V модул (МИО) З 0 28 2 1
Външнотърговски режими З 42 28 7 1
Европейска интеграция З 28 28 6 1
Международна инвестиционна политика З 28 28 6 2
Международен туристически бизнес З 42 28 7 2
Немски език III модул (МИО)
Руски език III модул (МИО)
И 0 28 2 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт V Ф 0 28 0 2
6 семестър
Офшорен бизнес З 28 28 7 1
Външнотърговски сделки З 28 28 7 1
Английски език VI модул (МИО) З 0 28 2 1
Международни финанси З 28 28 6 2
Бизнес информационни системи
Международно търговско право
Управленска политика
И 42 28 6 2
Немски език IV модул (МИО)
Руски език IV модул (МИО)
И 0 28 2 2
Факултативен блок I ФИ 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт VI Ф 0 28 0 2
7 семестър
Международни пазари З 42 28 7 1
Международен маркетингов мениджмънт З 42 28 7 1
Търговски преговори З 28 28 6 1
Международен антикризисен мениджмънт З 28 28 6 2
Английски език VII модул (МИО) З 0 28 2 2
Немски език V модул (МИО)
Руски език V модул (МИО)
И 0 28 2 2
Факултативен блок II ФИ 28 28 6 2
Физическо възпитание и спорт VII Ф 0 28 0 2
8 семестър
Международно фирмено поведение
Организиране на международни проекти
И 27 27 5 1
Валутен и митнически контрол
Международни търговски политики
И 27 18 5 1
Глобални бизнес регулации
Защита на интелектуална собственост
И 18 18 4 1
Борси и борсови операции
Търговско представителство и посредничество
И 27 18 4 1
Немски език VI модул (МИО)
Руски език VI модул (МИО)
ФИ 0 18 2 1
Английски език VIII модул (МИО) Ф 0 18 2 1
Преддипломна практика (МИО) З 0 0 2 2
Държавен изпит (МИО) З 0 0 10 2
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)