Уважаеми колеги,
Екипът на научноизследователски проект № 16-2020 „Интегрираната отчетност в управлението на предприятието“ отправя ПОКАНА към преподаватели, изследователи, практици, докторанти и студенти за участие в ОНЛАЙН КРЪГЛА МАСА

на тема:
„ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“
         
Мероприятието ще се проведе на 10 ноември 2020 г. – Международния ден на счетоводителя, от 13:00 ч. и се посвещава на 85 години преподаване и обучение по счетоводство в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. 
На участниците ще бъде изпратен допълнително линк за участие в кръглата маса.
Във връзка с провеждането на мероприятието ще бъде публикуван е-сборник с доклади.
Участието в е-сборника е без такса. Сборникът ще бъде регистриран в НАЦИД. 
Максимален обем на доклада – до 6 страници, вкл. таблици, фигури, графики, диаграми и библиография.
Работни езици: български, английски и руски език. Цитиране – по изискванията на APA Библиографско цитиране.
При изготвянето на докладите, използвайте следния МАКЕТ
Готовите разработки следва да се изпратят на е-mail: kso@uni-svishtov.bg до 20 ОКТОМВРИ 2020 г.