На 23.02.2021 г. във виртуална стая "Научноизследователски проекти 2021" (линк към стаята: ТУК) от 13:30 ч. ще се проведе научна сесия  „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства” за представяне на  резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2020 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Организатор: Институт за научни изследвания