Катедра "Стратегическо планиране" организира научен форум на тема „Глобални дилеми и регионални перспективи пред публичната администрация", посветен на 30-годишнината от създаването на специалност "Публична администрация" в Стопанска академия "Д. А. Ценов".