ПОКАНА

 

за участие в кръгла маса на тема:

„ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И БЪДЕЩЕТО

НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 

25 октомври (понеделник), 11:00 часа

Заседателна зала-Ректорат, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

Каним всички заинтересовани академични преподаватели, докторанти, студенти и представители на практиката да вземат участие в дискусията.

 

За он-лайн участие използвайте следния адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/6kh-78l-r9d-x0n в платформата BigBlueButton.
 

Заповядайте!
 

За повече информация:

гл. ас. д-р Радка Ненова

e-mail: r.nenova@uni-svishtov.bg