Уважаеми колеги докторанти и научни ръководители,
Докторантската научна сесия – 2021 ще се проведе онлайн на 17 декември 2021 г. (петък) от 13:30 ч. Срокът за подаване на статии и студии за публикуване в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” (заедно с придружаващото становище от научния ръководител и решение на катедрения съвет) е 3 декември 2021 г. (петък).
Моля предложенията да бъдат в съответствие с изискванията на изданието, публикувани на сайта на Стопанска Академия – https://almanahnid.uni-svishtov.bg/default.asp?magazine=14