Катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов организира своята двадесет и пета поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

 • Настоящи студенти - бакалаври, магистри и докторанти в български висши училища в професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление;
 • Чуждестранни студенти - бакалаври, магистри и докторанти от висши училища, с които Стопанска академия има действащи двустранни рамкови договори за сътрудничество, обучаващи се в икономически специалности.

Тематични направления за доклади:

 1. Международни икономически кризи.
 2. Международни инвестиции.
 3. Международни финанси.
 4. Международен туризъм.
 5. Международен маркетинг.
 6. Международна интеграция и търговия.
 7. Международно управление на хората.
 8. Кръгова икономика.
 9. Влиянието на пандемията Ковид-19 върху международните икономически отношения.

Важни срокове

 • Срок за подаване на заявка за участие: 28 март 2021 г.
 • Регистрация за участие - чрез формата в секцията Заявка на сайта на конференцията (директна връзка: https://goo.gl/i2Y2rh)
 • Одобряване на заявките за участие: до 31 март 2021 г.
 • Срок за изпращане на докладите: 23 април 2021 г.
 • Провеждане на конференцията: 14-16 май 2021 г.

Получените и отговарящи на формалните изисквания доклади преминават през процедура по предварително анонимно научно рецензиране. Одобрените с положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN номер.

* Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията.

За актуална информация следете www.mioconference.eu