Кандидатстудентски изпити   Икономика Математика Икономическа
география на България
Чужди езици
(английски, немски и
руски)
И
з
п
и
т
н
и

с
е
с
и
и
Януари Дата/час 27.01.2018 г. (13:00 ч.)
Февруари Дата/час 24.02.2018 г. (13:00 ч.)
Март Дата/час 31.03.2018 г. (13:00 ч.)
Април Дата/час 28.04.2018 г. (13:00 ч.)
Май Дата/час 26.05.2018 г. (13:00 ч.)
Юни Дата/час 30.06.2018 г. (13:00 ч.)
Юли Дата/час 21.07.2018 г. (13:00 ч.)
Август Дата/час 25.08.2018 г. (13:00 ч.)
Септември Дата/час 08.09.2018 г. (13:00 ч.)