Изпитни сесии

Икономика

Математика

Икономическа география на България

Чужд език (английски, немски и руски)

Януари

26.01.2019 г. от 13:00 ч.

Февруари

23.02.2019 г. от 13:00 ч.

Март

30.03.2019 г. от 13:00 ч.

Април

20.04.2019 г. от 13:00 ч.

Май

18.05.2019 г. от 13:00 ч.

Юни

29.06.2019 г. от 10:00 ч.* и 13:00 ч.**

Юли

20.07.2019 г. от 13:00 ч.

Август

31.08.2019 г. от 13:00 ч.

Септември

14.09.2019 г. от 13:00 ч.

Октомври

05.10.2019 г. от 13:00 ч.

 

Забележка

*Кандидатстудентският изпит по дисциплината Икономическа география на България, насрочен за 29.06.2019 г., ще се проведе от 10:00 часа.

**Кандидатстудентските изпити по дисциплините Икономика, Математика и Чужди езици, насрочени за 29.06.2019 г., ще се проведат от 13:00 часа.