Забележка

*Кандидатстудентският изпит по дисциплината Икономическа география на България, насрочен за 29.06.2019 г., ще се проведе от 10:00 часа.

**Кандидатстудентските изпити по дисциплините Икономика, Математика и Чужди езици, насрочени за 29.06.2019 г., ще се проведат от 13:00 часа.