Места за настаняване
Недялка Маринова

Недялка Маринова

Организатор Места за настаняване
Андриан Горанов

Андриан Горанов

Администратор на хотел
Ваня Велчева

Ваня Велчева

Администратор на хотел
Десислава Митева

Десислава Митева

Администратор на хотел
Цветелина Георгиева

Цветелина Георгиева

Администратор на хотел
Юлия Велева

Юлия Велева

Администратор на хотел
Еленка Банева

Еленка Банева

Камериер на хотел
Кинка Богданова

Кинка Богданова

Камериер на хотел
Пламена Тодорова

Пламена Тодорова

Камериер на хотел