Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Галя Тачева-Божкова

Галя Тачева-Божкова

Ръководител отдел
Даниела Марчевска

Даниела Марчевска

Старши инспектор "Планова, контролна и информационна дейност"
Милена Костадинова

Милена Костадинова

Старши инспектор "Редовно обучение"
Петя Кирилова

Петя Кирилова

Старши инспектор "Задочно обучение"
Росица Проданова

Росица Проданова

Инспектор "Задочно обучение"
Симона Цветкова

Симона Цветкова

Инспектор