Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Галя Тачева-Божкова

Галя Тачева-Божкова

Ръководител отдел
Даниела Марчевска

Даниела Марчевска

Старши инспектор "Планова, контролна и информационна дейност"
Лилия Минкова

Лилия Минкова

Старши инспектор "Редовно обучение"
Петя Кирилова

Петя Кирилова

Старши инспектор "Задочно обучение"
Милена Костадинова

Милена Костадинова

Инспектор "Редовно обучение"
Росица Проданова

Росица Проданова

Инспектор "Задочно обучение"
Симона Цветкова

Симона Цветкова

Инспектор