Отдел "Ремонт и поддръжка"
Атанас Димитров

Атанас Димитров

Ръководител отдел
Анатоли Ангелов

Анатоли Ангелов

Работник поддръжка на сгради
Митко Цветков

Митко Цветков

Работник озеленяване
Николай Николов

Николай Николов

Работник озеленяване
Огнян Божинов

Огнян Божинов

Работник поддръжка на сгради
Ренал Мехмедов

Ренал Мехмедов

Електромонтьор
Румен Бошнаков

Румен Бошнаков

Работник поддръжка на сгради
Тодор Тончев

Тодор Тончев

Електромонтьор
Цветан Георгиев

Цветан Георгиев

Дърводелец