ГРАФИК
за провеждане на държавен изпит(Редовна сесия), със студентите редовна и задочна форма на обучение, ОКС "бакалавър"
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА IV курс
ИЗПИТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ
Редовно обучение

Графикът може да видите ТУК.
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА IV курс
ИЗПИТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ
Задочно обучение

Графикът може да видите ТУК.

График на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "Бакалавър"

 

Редовно обучение (бакалавър)
Седмична програма
(зимен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
     поправителна
 
Седмична програма
(летен семестър)
Изпитна сесия
     редовна
4 курс
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс
 
Задочно обучение (бакалавър)
Очни занятия
(зимен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Изпитна сесия
     редовна
септември
октомври
ноември
декември
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
Очни занятия
(летен семестър)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Обобщен график за провеждане на редовна изпитна сесия - летен семестър
Изпитна сесия
     редовна
февруари
март
април
май   Юни
     поправителна
1 курс
2 курс
3 курс
     ликвидационна
1 курс
2 курс
3 курс