ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА 66-367

   Адрес:
   ГР. СВИЩОВ
   УЛ "33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК" 76, ЕТ. 6, АП. 23


   Домашен телефон: 4 53 69
   Изпрати E-Mail:     Професионална биография


   Длъжност: ДОЦЕНТ, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ  Покажи всички
   Звено: КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА" Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-367

   Длъжност: РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА I ГРУПА  Покажи всички
   Звено: КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА" Покажи всички
   Вътрешен тел: 66-367