Академичен календар

12 октомври 2023
Научен форум на тема „Глобални дилеми и регионални перспективи пред публичната администрация", посветен на 30-годишнината от създаването на специалност "Публична администрация" в Стопанска академия "Д. А. Ценов"
зала – Ректорат при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов