Simona Tsvetkova

Simona Tsvetkova

Current Position(s):
Department Bachelor's and Master's Studies Department
Position Secretary
Department Secretariat
Position Secretary of the Rector's Office