Дистанционна форма на обучение

ГРАФИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

График на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС „магистър“, дистанционно обучение, прием Март 2018 г.

График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Март 2018г., сем. 1)

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "магистър"

График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 1)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 1)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 1)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2017/2018 г., прием м. Октомври 2017г., сем. 2)

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "магистър" - прием Март 2017

ГРАФИК за получаване на учебно-методични материали на 08 юни 2017 г. (четвъртък) за втори семестър след ОКС "бакалавър"/"магистър" по икономически специалности, дистанционно обучение, прием м. Март 2017 г., за четвърти семестър след ОКС "професионален бакалавър" и пети семестър след ОКС "бакалавър"/"магистър" по неиконмическа специалност, прием м. Март 2016 г.

График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 1)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - икономисти
(2016/2017 г., прием м. Март 2017г., сем. 2)

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2017/2018 г. ОКС "магистър" - втора учебна година

ГРАФИК на учебния процес за учебната 2016/2017 г. ОКС "магистър"

ГРАФИК за получаване на учебно-методични материали на 02 юни 2017 г. (петък) за четвърти семестър след неикономически специалности и трети семестър след ОКС"професионален бакалавър", дистанционно обучение, прием м. Август 2016 г.

График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 3)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 5)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2016/2017 г., прием м. Октомври 2016г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 5)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Март 2016г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 5)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 5)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 5)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2015/2016 г., прием м. Октомври 2015г., сем. 4)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 3)
График за провеждане на ликвидационна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
График за провеждане на поправителна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
График за провеждане на редовна изпитна сесия със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - неикономисти
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 5)
График за провеждане на присъствени консултации със студентите дистанционно обучение, ОКС "Магистър" - след професионален бакалавър
(2014/2015 г., прием м. Март 2015г., сем. 4)
Редовна форма на обучение

СЕДМИЧЕН ГРАФИК за лекциите с редовните студенти по магистърски програми летен семестър, уч. 2017/2018 година

Поправителна изпитна сесия магистри редовно обучение, прием октомври 2017 г. зимен семестър, уч. 2017/2018 година