Дистанционна форма на обучение

Обобщени графици на учебния процес:
Прием 2018 Октомври
Прием 2018 Октомври – първа учебна година
Прием 2017 Октомври – втора учебна година
Прием 2018 Март
Прием 2017 Октомври
Прием 2017 Март
Прием 2016 Октомври - втора учебна година