Нормативни документи
Годишен финансов отчет на СА "Д. А. Ценов" за 2015 г.
Годишен финансов отчет на СА "Д. А. Ценов" за 2014 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2017 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2016 г.

Плащания в СЕБРА
Април 2017