Видео материали за СА "Д. А. Ценов" Свищов
2017 г.


Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. 
Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“) - МП “СОНП”, МП“СОБ”, МП“СОПС” (М153…., М152…, М144… и Р147… и от минали години) Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“) - МП “СОНП”, МП“СОБ”, МП“СОПС” (М153…., М152…, М144… и Р147… и от минали години)
16.5.2017 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. 
Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“) - МП „Пр.Ст.“, МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” (М153…., М152…, М144…, Р147… и от минали години) Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“) - МП „Пр.Ст.“, МП“ВМДК”, МП“ВО”, МП“ФАК”, МП“ФКВО” (М153…., М152…, М144…, Р147… и от минали години)
16.5.2017 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. 
Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“ФМ”, МП „FM“ , МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП“СМ” (М153…., М152…, М144… и Р147… и от минали години) Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“ФМ”, МП „FM“ , МП “БМ”, МП “ФУПС”, МП“Инв.М”, МП“З-не”, МП“ЗМ”, МП“СМ” (М153…., М152…, М144… и Р147… и от минали години)
15.5.2017 г. Разгледай галерията

Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. 
Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“КМ”, МП „Инд.М“, МП“МТД”, МП“ТПИБ”, МП“ИМТ”, МП“АБ”, МП“М-г”, МП“МК”, МП „МБМ“, МП „МП“, МП „МТ“, МП „ЕБР“, МП“ИТБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП „КАМ“, МП „УЧР“, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „БПл.“, МП „УП“, МП“ПАдм.”, МП“МТР”, МП“ОМ“ (М153…., М152…, М144… и Р147… и от минали години) Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите ОКС “Магистър“, защитили през м. ноемврви 2016 г. Дистанционно и редовно обучение (икономисти, неикономисти и след ОКС „проф. бакалавър“ - МП“КМ”, МП „Инд.М“, МП“МТД”, МП“ТПИБ”, МП“ИМТ”, МП“АБ”, МП“М-г”, МП“МК”, МП „МБМ“, МП „МП“, МП „МТ“, МП „ЕБР“, МП“ИТБ”, МП“БАдм.”, МП“МБО”, МП“ФМК”, МП „КАМ“, МП „УЧР“, МП“ППУ”, МП“ЕМ”, МП „БПл.“, МП „УП“, МП“ПАдм.”, МП“МТР”, МП“ОМ“ (М153…., М152…, М144… и Р147… и от минали години)
15.5.2017 г. Разгледай галерията

Публична лекция на д-р Евгений Кънев на тема „Глобализацията и нейното влияние върху икономиката на България“, проведена на 26.04.2017. 
Организатор: катедра „Обща теория на икономиката“. Публична лекция на д-р Евгений Кънев на тема „Глобализацията и нейното влияние върху икономиката на България“, проведена на 26.04.2017. Организатор: катедра „Обща теория на икономиката“.
26.4.2017 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ”, ПОСВЕТЕНО НА 65–ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ“ ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ” ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КАТЕДРЕНИЯ СЪВЕТ НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ”, ПОСВЕТЕНО НА 65–ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ“ ПРИ СА „Д. А. ЦЕНОВ”
7.4.2017 г. Разгледай галерията

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ПО УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СВИЩОВ” ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ПО УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ДЕЛЧО ПОРЯЗОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СВИЩОВ”
7.4.2017 г. Разгледай галериятаАрхив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010