ОТДЕЛ "ДОКТОРАНТУРА И АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ"

      
Факултетни научни съвети
назад  

СПИСЪК
НА НАУЧНИЯ ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"
ПРИ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" – СВИЩОВ

Име, презиме и фамилия

Научна степен и научна специалност, по която е получена

Научно звание и научна специалност, по която е получено

Шифри на специалностите (не повече от три) на научна компетентност

Месторабота

АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

АСЕН ЦВЕТАНОВ РАДЕВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит. икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит. икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

БОЯН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ВАЛЕРИ МАТЕЕВ НЕНКОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ВАСИЛ СТОЯНОВ ЗАХАРИЕВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ВЕЛИЧКО АДАМОВ ЙОНОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ВРАЧОВСКИ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ЕМИЛ ДОНЧЕВ МИХАЙЛОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ЖЕЛЬО ВЪТЕВ
ВЪТЕВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар.обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ
Ф-т "Финанси"
На постоянен
трудов договор

 

ИВАН ПЕТРОВ
ИВАНОВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ
Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

 

ЙОРДАН ИВАНОВ
ВАСИЛЕВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ
Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

 

КОЛЬО ДИМИТРОВ
КОЛЕВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05
05.02.24

СА - СВИЩОВ
Ф-т "Финанси"
На постоянен
трудов договор

 

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ
КУНЕВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит. икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ
Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

 

ЛЮБЕН
ДИМИТРОВ
КИРЕВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ПРОФЕСОР
05.02.01 Полит. икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ
Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

 

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НЕСТОРОВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

НЕНО ПАВЛОВ НЕНОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка
ДОКТОР ИК. НАУКИ
05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар.обръщение кредит и застраховка

05.02.05
05.02.18
05.02.24

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит. икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЪТЕВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар.обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар.обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

РУМЕН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ДОЦЕНТ
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

ДОКТОР
05.02.01 Полит.икономия

ПРОФЕСОР
05.02.01 Полит.икономия

05.02.01
05.02.02

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар.обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар.обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор

СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ

ДОКТОР
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

ДОЦЕНТ
05.02.05 Финанси, пар. обръщение, кредит и застраховка

05.02.05

СА - СВИЩОВ Ф-т "Финанси" На постоянен трудов договор


Начало